Välkommen till Liberalerna Vaxholm

Sök liberala svar här:

Vi Värnar Vaxholmarna !

Vaxholms Liberaler värnar hela kommunen. Vaxholm ska vara staden för alla, oavsett vilken kommundel man bor i och vad man gör. Varje del har sina förutsättningar och behov. Här ska invånarna kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och medborgardialog. Den kommunala servicen ska uppfylla behov utifrån ett individuellt och rättvist perspektiv. För oss Vaxholmsliberaler innebär detta att:

• Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara tillgänglig och attraktiv för alla kommuninnevånare – dygnet och året runt.
• Kommunalskatten ska vara i nivå med kommunens faktiska kostnader, den ska med andra ord sänkas från dagens nivå.
• Vi ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.
• Småföretagande ska värnas och ges goda förutsättningar att verka och utvecklas.
• Befintliga arbetsplatsområden för bland annat marin verksamhet och andra lokala företag ska behållas.
• Kommunen ska bevara sin unika skärgårdskaraktär och samtidigt vara ”i tiden”.

Viktiga lokala frågor för oss Vaxholmsliberaler är infrastruktur, stadsplanering, bostäder, arbete, miljö och kultur. För att uppnå vår vision fokuserar vi också på god ekonomi och kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg.

Nyheter i Stockholm

Facebook

Liberalerna i Vaxholm

Ordning och reda i skolan ger trygghet.
Vaxholms Stad investerar i barnens verksamheter. Trivsel och välbefinnande i våra förskolor/skolor har högsta prioritet eftersom trygga barn påverkar skolresultaten positivt.
Nu ser vi effekterna av Liberalernas målmedvetna politiska strategi. Vaxholms Utbildningsförvaltning genomför årligen enkäter till föräldrar med barn i förskola och familjedaghem samt elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8. Förra läsårets resultat håller just nu på att bearbetas. En del information har redan presenterats för nämnden.
Vaxholms stad har 96 % nöjda föräldrar i förskolan och 97 % upplever att barnen trivs.
Tryggheten ligger också högt med hela 95 %. Till skillnad från Skolinspektionsenkäten får Vaxholms stad även bra betyg på området anpassning efter barnets behov där 86 % anser att det är tillräckligt mycket personal jämfört med Skolinspektionens nationella enkät där resultatet endast är 69 % i hela landet. Vidare anser föräldrarna att barnen får ett tillräckligt stöd på förskolan. En tillitsfull relation till personalen får också ett högt betyg då hela 97 % upplever att de har det.
Resultaten från våra fritidshem och trygghet visar också på fantastiska resultat. 97% av eleverna i årskurs 2 känner sig trygga.
Även i våra skolverksamheter får tryggheten mycket höga betyg, 95% i åk 2, 96 % i åk 5 och 94 % i åk 8.
En lugn och trygg skolmiljö är en, av flera, faktorer till goda kunskapsresultat. I våras blev 97,7% av våra åk 9 elever behöriga till gymnasieskolan.
Jag är stolt över att vara Vaxholmsbo och vill rikta ett stort tack till vår fantastiska personal samt våra trygga barn och föräldrar.
Liberalerna prioriterar barnen och vill lyfta verksamheterna ytterligare.

Torsdag 21 februari 2019 – Söndag 26 maj 2019

Vårens alla kampanjer - Klicka här

Ledande liberaler i Vaxholm

Leslie Öqvist Leslie Öqvist
Lokalföreningens ordförande, ledamot Socialnämnden m.m.
Mejla Leslie
Michael Baumgarten Michael Baumgarten
Gruppledare, Ordf. Barn- och utbildningsnämnden m.m.
Mejla Michael

Vi Värnar Vaxholmarna!

UTBILDNING: I Liberalernas Vaxholm fortsätter vi att ge barn och ungdomar den bästa möjliga starten i livet – högklassig förskola och utbildning, lika för alla, och valfrihet för föräldrar och barn.

SJÄLVSTÄNDIGHET: I Liberalernas Vaxholm ska boende, utbildning, arbete, hälsa och omsorg vara prioriterat och av högsta kvalitet. Vi verkar för olika sorters boende, blandade upplåtelseformer, och ökat antal mindre bostäder.

TRYGGHET: Liberalernas Vaxholm fortsätter vara en trygg och säker miljö dygnet runt, året runt där det offentliga rummet är lockande, tryggt, välkomnande och säkert.

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.