Välkommen till Liberalerna Vaxholm

Sök liberala svar här:

Vi Värnar Vaxholmarna !

Vaxholms Liberaler värnar hela kommunen. Vaxholm ska vara staden för alla, oavsett vilken kommundel man bor i. Varje del har sina förutsättningar och behov. Här ska invånarna kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och demokratiskt inflytande. Den kommunala servicen ska uppfylla behov utifrån ett individuellt och rättvist perspektiv. För oss innebär detta att:

• Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara tillgänglig och attraktiv för alla – dygnet runt, året runt
• Våra kommuninnevånare ska uppfatta utbudet och möjligheterna lokalt så inbjudande att de hellre kvarstannar inom kommungränsen än söker sig på annat håll
• Kommunen ska kunna bevara sin unika skärgårdskaraktär och samtidigt vara ”i tiden”

För att nå visionen fokuserar vi Liberaler i Vaxholm på god ekonomi och kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg – samt medborgarinflytande, näringsliv, infrastruktur, bostäder, arbete och miljö.

Nyheter

11 mars 2018

Revision av läroplanen i skolan

Mer faktakunskaper och katederundervisning behövs! 2011 års läroplan (Lgr11), med bl.a. de ämnesvisa kursplanerna med betygskriterier i varje…

Facebook

Liberalerna i Vaxholm

I år går vi till val som Liberalerna – kort sagt heter vi det vi är. Det ger oss en ny fördel i en valrörelse som kommer att bli den mest ideologiska på mycket länge. Och vi pekar ut skolan och integrationen som huvudfrågor därför att de är Sveriges helt avgörande framtidsutmaningar.

Skolan, därför att ingenting är viktigare än att alla barn får de kunskaper de behöver för framtiden. Sveriges skolor ska upp i topp igen, genom satsningar på lärarna, extra mycket tid för nyanlända elever och tidigare betyg.

Integration, därför att det är en ödesfråga för Sverige att överbrygga klyftorna mellan dem som är födda i Sverige och dem som kommit hit från något annat land. Invandringen har berikat Sverige i århundraden och vi vill att det ska fortsätta vara så. Därför måste nya svenskar släppas in i samhället på riktigt genom inträdesjobb, bättre språkundervisning och tydligare krav på att lära sig svenska.

Läs mer

Måndag 1 januari 2018 – Onsdag 18 april 2018

Träffa Vaxholmsliberalerna !

Ledande liberaler i Vaxholm

Leslie Öqvist Leslie Öqvist
Lokalföreningens ordförande, v.ordf. Socialnämnden m.m.
Mejla Leslie
Michael Baumgarten Michael Baumgarten
Gruppledare, Ordf. Barn- och utbildningsnämnden m.m.
Mejla Michael

Vi Värnar Vaxholmarna!

SKOLA: Liberalernas Vaxholm tar hand om sina barn och ger dem den bästa möjliga starten i livet – högklassig utbildning på hemmaplan.

SJÄLVSTÄNDIGHET: I Liberalernas Vaxholm kan medborgarna välja skola, hälsa och omsorg av högsta kvalitet, våra barn kan flytta till överkomliga startlägenheter i kommunen när de vill lämna föräldrahemmet, och våra pensionärer och åldersrika har möjlighet att bo i anpassat boende så länge de själva väljer.

TRYGGHET: Liberalernas Vaxholm är en trygg och säker miljö dygnet runt, året runt där det offentliga rummet är lockande, tryggt och välkomnande.

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt