Välkommen till Liberalerna Vaxholm

Sök liberala svar här:

Vi Värnar Vaxholmarna !

Vaxholms Liberaler värnar hela kommunen. Vaxholm ska vara staden för alla, oavsett vilken kommundel man bor i och vad man gör. Varje del har sina förutsättningar och behov. Här ska invånarna kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och medborgardialog. Den kommunala servicen ska uppfylla behov utifrån ett individuellt och rättvist perspektiv. För oss Vaxholmsliberaler innebär detta att:

• Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara tillgänglig och attraktiv för alla kommuninnevånare – dygnet och året runt.
• Kommunalskatten ska vara i nivå med kommunens faktiska kostnader, den ska med andra ord sänkas från dagens nivå.
• Vi ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.
• Småföretagande ska värnas och ges goda förutsättningar att verka och utvecklas.
• Befintliga arbetsplatsområden för bland annat marin verksamhet och andra lokala företag ska behållas.
• Kommunen ska bevara sin unika skärgårdskaraktär och samtidigt vara ”i tiden”.

Viktiga lokala frågor för oss Vaxholmsliberaler är infrastruktur, stadsplanering, bostäder, arbete, miljö och kultur. För att uppnå vår vision fokuserar vi också på god ekonomi och kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg.

Nyheter

Facebook

Liberalerna i Vaxholm

Hej,
Skolan är vår viktigaste fråga och därför är det glädjande att alliansen idag presenterar 2-årig yrkesskola på gymnasiet. Vi är Sveriges skolparti och är de som gjort mest och vill mest med skolan. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och ökar temperaturen i skolfrågan.

Idag presenterade alliansen alltså 2-årig yrkesskola på gymnasiet. Detta som ett komplement till dagens gymnasieprogram. Alla kan och vill inte bli akademiker och antalet elever som inte fullföljer gymnasiet är alltför högt. Det är bättre att ha en kortare yrkesutbildning än ingen utbildning alls på dagens arbetsmarknad. Förslaget innehåller även andra delar om fler utbildningsvägar till arbete.

Läs mer

Onsdag 2 maj 2018 – Torsdag 14 juni 2018

Träffa Vaxholmsliberalerna !

Ledande liberaler i Vaxholm

Leslie Öqvist Leslie Öqvist
Lokalföreningens ordförande, v.ordf. Socialnämnden m.m.
Mejla Leslie
Michael Baumgarten Michael Baumgarten
Gruppledare, Ordf. Barn- och utbildningsnämnden m.m.
Mejla Michael

Vi Värnar Vaxholmarna!

UTBILDNING: I Liberalernas Vaxholm fortsätter vi att ge barn och ungdomar den bästa möjliga starten i livet – högklassig förskola och utbildning, lika för alla, och valfrihet för föräldrar och barn.

SJÄLVSTÄNDIGHET: I Liberalernas Vaxholm ska boende, utbildning, arbete, hälsa och omsorg vara prioriterat och av högsta kvalitet. Vi verkar för olika sorters boende, blandade upplåtelseformer, och ökat antal mindre bostäder.

TRYGGHET: Liberalernas Vaxholm fortsätter vara en trygg och säker miljö dygnet runt, året runt där det offentliga rummet är lockande, tryggt, välkomnande och säkert.

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Du kan avbryta när du vill, och då rensas dina uppgifter bort. Läs mer här.