Välkommen till Liberalerna Vaxholm

Sök liberala svar här:

Vi Värnar Vaxholmarna !

Vaxholms Liberaler värnar hela kommunen. Vaxholm ska vara staden för alla, oavsett vilken kommundel man bor i och vad man gör. Varje del har sina förutsättningar och behov. Här ska invånarna kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och medborgardialog. Den kommunala servicen ska uppfylla behov utifrån ett individuellt och rättvist perspektiv. För oss Vaxholmsliberaler innebär detta att:

• Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara tillgänglig och attraktiv för alla kommuninnevånare – dygnet och året runt.
• Kommunalskatten ska vara i nivå med kommunens faktiska kostnader, den ska med andra ord sänkas från dagens nivå.
• Vi ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.
• Småföretagande ska värnas och ges goda förutsättningar att verka och utvecklas.
• Befintliga arbetsplatsområden för bland annat marin verksamhet och andra lokala företag ska behållas.
• Kommunen ska bevara sin unika skärgårdskaraktär och samtidigt vara ”i tiden”.

Viktiga lokala frågor för oss Vaxholmsliberaler är infrastruktur, stadsplanering, bostäder, arbete, miljö och kultur. För att uppnå vår vision fokuserar vi också på god ekonomi och kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg.

Nyheter

Facebook

Liberalerna i Vaxholm

19 lärarassistenter till Vaxholms Stad
Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna Sveriges viktigaste yrke. Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete.
Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, t ex att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Utbildade lärare måsta istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa.
Liberalerna föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter i Sveriges skolor. Satsningen innebär 19 lärarassistenter i Vaxholm.
Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov.
Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning.
Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.

Läs mer

Söndag 19 augusti 2018 17:00 – Onsdag 25 juli 2018 19:00

Valupptakt

Ledande liberaler i Vaxholm

Leslie Öqvist Leslie Öqvist
Lokalföreningens ordförande, v.ordf. Socialnämnden m.m.
Mejla Leslie
Michael Baumgarten Michael Baumgarten
Gruppledare, Ordf. Barn- och utbildningsnämnden m.m.
Mejla Michael

Vi Värnar Vaxholmarna!

UTBILDNING: I Liberalernas Vaxholm fortsätter vi att ge barn och ungdomar den bästa möjliga starten i livet – högklassig förskola och utbildning, lika för alla, och valfrihet för föräldrar och barn.

SJÄLVSTÄNDIGHET: I Liberalernas Vaxholm ska boende, utbildning, arbete, hälsa och omsorg vara prioriterat och av högsta kvalitet. Vi verkar för olika sorters boende, blandade upplåtelseformer, och ökat antal mindre bostäder.

TRYGGHET: Liberalernas Vaxholm fortsätter vara en trygg och säker miljö dygnet runt, året runt där det offentliga rummet är lockande, tryggt, välkomnande och säkert.

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.