I de inledande förhandlingarna om vårändringsbudgeten har Liberalerna fått igenom betydande tillskott till både välfärden och tryggheten redan i år. Satsningarna presenterades av Mats Persson tillsammans med övriga ekonomisk-politiska talespersoner på en pressträff under förmiddagen.

Sammantaget ges fem miljarder till kommuner och landsting för att säkra välfärdens ekonomi och hindra uppsägningar i skola, vård och omsorg. Genom detta tidigareläggs det tillskott som redan var överens om skulle ske 2020. Tillskottet ligger nära det belopp som SKR begärt för det innevarande året.

För Liberalerna har det varit centralt att detta kombineras med tillskott till rättsväsendet för att fortsätta arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten. Totalt tillför vi därför sammanlagt 750 miljoner kronor redan under innevarande år till bland att domstolsväsendet, SÄPO och till SIS för att sänka avgifterna till kommunerna vid av omhändertagande och placering av unga i riskzonen.

Du hittar mer information om Liberalernas satsning genom att klicka på denna länk.