Vid årets slut har vi fått många officiella resultat samlade för 2019. Utöver Vaxholms egna undersökningar har bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerat årets ”Öppna jämförelser” – statistik från Skolverket och SCB. Det är alla kommuners resultat i landet. Vaxholms stad får grönt på det mesta, dvs. ligger bland de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till de andra kommunerna.

Trygghetsfrågan i årets brukarundersökning fick bra resultat för både förskolan och skolan i Vaxholm. Vi vet att resultat och mätningar inte är allt i förskolans och skolans värld, att det finns så mycket mer kvalitativt arbete som bedrivs men vi vill ändå särskilt lyfta några konstateranden om vad de kommunala förskolorna och skolorna i Vaxholm är bra på.

Visste du till exempel att:

  1. 98 procent av föräldrarna till barn i förskolan upplever att sina barn är trygga.
  2. 92 procent av eleverna i årskurs 5 och 94 procent i årskurs 9 känner sig trygga.
  3. Kommunplacering för årskurs 3 nationella prov i svenska: riket: 4:a och i Stockholms län 1:a.
  4. Kommunplacering för årskurs 3 nationella prov i matematik: riket: 16 och i Stockholms län 4:a.
  5. 97,3 av eleverna i årskurs 6 (Resarö skola, Rindö skola, Söderfjärdsskolan och Vaxö skola) klarade minst E i matematik (kommunplacering 2:a i Stockholms län och riket, efter Danderyd).
  6. ~100 procent av eleverna i årskurs 6 (Resarö skola, Rindö skola, Söderfjärdsskolan och Vaxö skola) klarade minst E i svenska.
  7. ~100 procent av eleverna i årskurs 6 (sammanlagt värde för Resarö skola, Rindö skola, Söderfjärdsskolan och Vaxö skola) klarade minst E i matematik (kommunplacering 2:a i Stockholms län och riket, efter Danderyd).
  8. 91,8 procent av eleverna i Kronängsskolans årskurs 9 klarade kunskapskraven (kommunplacering bland kommunala skolor i riket: 4.a och i Stockholms län: 1:a).
  9. Kronängsskolans genomsnittliga meritvärde för elever i årskurs 9 landade på 257,4 poäng (kommunplacering i riket: 8:a och i Stockholms län 5:a).
  10. 97,8 procent av Kronängsskolans årskurs 9-elever blev behöriga till gymnasiet.