Hej,

Efter ett stökigt sammanträde i Barn- och Utbildningsnämnden vill jag meddela följande:

För en vecka sedan beslutade Barn- och Utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen tillstyrka att kommunfullmäktige skall besluta:

  1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till årskurs sex.
  2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera vid behov.
  3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

Rindö kommer m.a.o. att fortsätta ha en f-6 skola eftersom jag, som ordförande, fann bifall till eget förslag.

Förvaltningen presenterade två förslag:

  1. Att behålla skolan enligt ovan samt
  2. En nedläggning genom att erbjuda plats för Rindö skolas barn i annan skola i Vaxholms stad.

Moderaterna, Waxholmspartiet och en politisk vilde hade förberett i första hand ett återremissyrkande för mer klargöranden och fler utredningar.

Det ä bra att ett beslut äntligen är fattat och jag är tacksam över att kunna meddela familjer och personal i staden att skolan skall vara kvar. Detta är en viljeinriktning för oss i Mittensamverkan och det är glädjande att oppositionen till slut var med och fattade ett klokt beslut.

Har du/ni ytterligare frågor får ni gärna ringa eller mejla mig för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar

Michael Baumgarten
G
ruppledare för Liberalerna i Vaxholm
O
rdförande i Barn- och Utbildningsnämnden