Nyfiken på liberal politik i allmänhet och Vaxholmsliberalerna i synnerhet? Vill du vara med och påverka?
Här nedan återfinner du vår aktuella mötesplan. Kontakta vår gruppledare Michael Baumgarten om du vill vara med.

Vecka

Datum

Notering

818 2018-05-02 Öppet styrelsemöte
822 2018-05-28 Öppet styrelsemöte
824 2018-06-13 Öppet styrelsemöte (preliminärt)