Den senaste tiden har vi sett en drastisk ökning av fall där barn utsätter andra barn för rån och brutal våldsbrottslighet. Situationen är på väg att eskalera till en nationell kris – antalet barnrån har mer än fördubblats på bara fyra år. Statistiken gör oss Liberaler förtvivlade och nu är det hög tid att agera !

Ett enda barn som rånas och förnedras är ett barn för mycket. Deras liv går inte i repris och de trauman som skapas riskerar att följa med genom hela livet. Liberalerna vägrar acceptera att Sverige utvecklas till ett land där barn inte fångas upp i tid och utvecklar ett kriminellt beteende som leder till att andra barn behöver vara rädda för att bli påhoppade och utsatta på väg hem från skolan. Vi måste bryta denna negativa trend. Därför kräver Liberalerna att regeringen skyndsamt inrättar en kriskommission om barnrånen. Kommissionen ska få i uppdrag att ta fram både effektfulla insatser att införa direkt och långsiktiga reformer att implementera inom följande områden:

  1. Stoppa rekryteringen av barn in i kriminalitet.
  2. Hantera barn som redan är kriminella.
  3. Stödja barn som brottsoffer.
  4. Återta kontrollen över utsatta stadsdelar

Vi kan inte vänta längre. Kommissionen måste omgående tillsättas och inom kort presentera kraftfulla politiska reformer för att bryta mönstret. Det är vår skyldighet gentemot den unga generationen. Nyamko Sabuni uttalade sig om detta nyligen i TV4-nyheterna, se inslaget här. Det går även att läsa artikeln i Aftonbladet  där Liberalerna utvecklar tankarna kring kommissionens uppdrag.