• Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak ska tillskapas.
 • Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
 • Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk i samverkan med Österåker.
 • Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand elfordon köpas in.
 • All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och djuromsorg, samt vara klimatsmart och antibiotikafri. Andelen matsvinn ska minska.
 • Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program Grön flagg. Vi ska förbättra våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
 • Ytterligare en återvinningsstation i centrum ska byggas.
 • Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen för fler fraktioner och återbruksmöjligheter.
 • Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm.
 • Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt.
 • Användning av engångsplast ska fasas ut i egna verksamheter och i samverkan med näringslivet.
 • Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.
 • Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.