Se alla
Vaxholm ska vara fossilfritt

Vaxholm ska vara fossilfritt.

Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet.

.

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning.

Liberalerna vill:

 • Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak ska tillskapas.
 • Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
 • Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk i samverkan med Österåker.
 • Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand elfordon köpas in.
 • All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och djuromsorg, samt vara klimatsmart och antibiotikafri. Andelen matsvinn ska minska.
 • Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program Grön flagg. Vi ska förbättra våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
 • Ytterligare en återvinningsstation i centrum ska byggas.
 • Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen för fler fraktioner och återbruksmöjligheter.
 • Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm.
 • Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt.
 • Användning av engångsplast ska fasas ut i egna verksamheter och i samverkan med näringslivet.
 • Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.
 • Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.