• Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms utveckling. För det krävs tidig information och dialog.
  • Barn och ungdomar ska involveras via skolan i den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga. Vi vill undersöka formerna för detta.
  • Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin.
  • Vi ska fortsatt och löpande arbeta med att revidera stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och i andra strategiska frågor.
  • Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd för specifika frågor.
  • Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser.
  • Vi eftersträvar transparens och en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.