Se alla

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga

.

Kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel.
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert.

Liberalerna vill:

  • Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms utveckling. För det krävs tidig information och dialog.
  • Barn och ungdomar ska involveras via skolan i den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga. Vi vill undersöka formerna för detta.
  • Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin.
  • Vi ska fortsatt och löpande arbeta med att revidera stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och i andra strategiska frågor.
  • Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd för specifika frågor.
  • Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser.
  • Vi eftersträvar transparens och en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar.