• All omsorg för äldre som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket god kvalitet.
  • Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med gemensamhetslokaler
  • Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas.
  • Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna.
  • Vi vill utreda möjligheter för seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar.
  • Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för nyanlända om särskilda skäl föreligger.
  • Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.