Se alla
Verklig frihet kräver trygghet.

God omsorg och stimulerande verksamheter

.

Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder.

Liberalerna vill:

  • All omsorg för äldre som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket god kvalitet.
  • Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med gemensamhetslokaler
  • Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas.
  • Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna.
  • Vi vill utreda möjligheter för seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar.
  • Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för nyanlända om särskilda skäl föreligger.
  • Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.