Se alla
Fler jobb i Vaxholm

Fler jobb i Vaxholm

.

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om.

Liberalerna vill:

  • En ny näringslivsstrategi ska utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet.
  • Vi vill stärka förutsättningarna för företag att bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter.
  • Ett bra företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar.
  • Möjligheter för fler företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas.
  • Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden.
  • Vi ska verka för fler korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor.
  • It-utbyggnad ska underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden.
  • Vi ska medverka till att matcha behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fler ska kunna ha sin arbetsplats i Vaxholm.