• En ny näringslivsstrategi ska utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet.
  • Vi vill stärka förutsättningarna för företag att bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter.
  • Ett bra företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar.
  • Möjligheter för fler företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas.
  • Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden.
  • Vi ska verka för fler korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor.
  • It-utbyggnad ska underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden.
  • Vi ska medverka till att matcha behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fler ska kunna ha sin arbetsplats i Vaxholm.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.