• Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.
 • Skolvägar ska vara trygga och säkra.
 • Skolskjutssystemet ska reformeras utifrån barn- och miljöperspektiv.
 • Elevernas kunskapsutveckling, trivsel och trygghet ska vara i fokus.
 • Grundskolans kärnämnen är prioriterade.
 • Välfungerande elevhälsa med hälsofrämjande ska vara i fokus: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser.
 • Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas.
 • En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat och en ökad satsning på läxhjälp ska ske.
 • Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs.
 • Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och kreativ IT-miljö.
 • Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler.
 • Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren – entreprenörskap är en del av utbildningen – och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta.
 • Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar.
 • Kulturskolans organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till efterfrågan.
 • Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad.
 • Rindö skola ska byggas och Resarö och Vaxö skolor ska byggas ut.
 • Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö.
 • Fritidsledarpersonalen ska förstärkas med motsvarande ytterligare en heltidstjänst i kommunen redan under 2019.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.