Se alla
Våra barn ska ha en bra start i livet.

En bra start i livet

.

Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet.
Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar och utövare, samt eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för föräldrar och barn.

Liberalerna vill:

 • Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter.
 • Skolvägar ska vara trygga och säkra.
 • Skolskjutssystemet ska reformeras utifrån barn- och miljöperspektiv.
 • Elevernas kunskapsutveckling, trivsel och trygghet ska vara i fokus.
 • Grundskolans kärnämnen är prioriterade.
 • Välfungerande elevhälsa med hälsofrämjande ska vara i fokus: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser.
 • Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas.
 • En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat och en ökad satsning på läxhjälp ska ske.
 • Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs.
 • Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och kreativ IT-miljö.
 • Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler.
 • Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren – entreprenörskap är en del av utbildningen – och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta.
 • Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar.
 • Kulturskolans organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till efterfrågan.
 • Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad.
 • Rindö skola ska byggas och Resarö och Vaxö skolor ska byggas ut.
 • Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö.
 • Fritidsledarpersonalen ska förstärkas med motsvarande ytterligare en heltidstjänst i kommunen redan under 2019.