Följande är viktigt för oss för att uppnå en ekonomi i balans:

  • Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna.
  • Vi arbetar för kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv.
  • Skatten ska närma sig andra jämförbara kommuner i regionen.
  • Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt.
  • Kommande investeringar ska ha en hållbar finansiering.
  • Stadens lånebörda per invånare ska på sikt minska.
  • Vi är positiva till strategiska mark- och fastighetsköp.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.