Se alla
Ekonomi i balans

En ekonomi i balans är vägen till framgång.

Följande är viktigt för oss för att uppnå:

  • Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna.
  • Vi arbetar för kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv.
  • Skatten ska närma sig andra jämförbara kommuner i regionen.
  • Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt.
  • Kommande investeringar ska ha en hållbar finansiering.
  • Vi är positiva till strategiska mark- och fastighetsköp.

Liberalerna vill:

.

.

Att stadens lånebörda per invånare ska på sikt minska.