• Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt.
  • Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas.
  • Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till Bogesund.
  • Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas.
  • Fler cykel- och mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas.
  • Vi ska fortsätta att verka för cykelväg till Arninge.
  • Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra skolor.
  • Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt.
  • Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.
  • Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av busshållplatser.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.