• Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen.
 • Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare.
 • En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas.
 • Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som upplevs otrygga.
 • Gatu- och parkbelysningen ska förbättras.
 • Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser.
 • Vi vill stödja scouterna genom att verka för en föreningslokal på Eriksö.
 • Ett idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv för alla.
 • Vi vill verka för ökad lokal busstrafik mellan kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika platser.
 • Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen för detta.
 • Kommunen ska ha en anställd för att hantera kulturfrågorna.
 • Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen.
 • Vi vill energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid.
 • Vi ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.