Liberalerna och samarbetspartierna i Mittsamverkan för Vaxholm vill satsa på vår stadskärna och levandegöra den året runt. Därför föreslår vi nu att stadens bibliotek flyttar in i de tidigare bank- och postlokalerna vid Söderhamnsplan. Här vill vi skapa en mötesplats med ökad tillgänglighet, stor barnavdelning, studieplatser och mötesrum.

Förslaget kommer upp till beslut på kommande Kommunstyrelse (torsdagen den 29:e oktober) och vi hoppas då få ett brett lokalpolitiskt stöd för Mittsamverkans initiativ. I filmen nedan får du mer information om det tilltänkta nya biblioteket.