Imorgon den 15:e april presenteras vårändringsbudgeten. Inför detta följer nedan en sammanfattning av de budgetåtgärder som hittills vidtagits med anledning av coronaviruset. Fokus i åtgärdspaketet har varit att se till att sjukvården och omsorgen har alla nödvändiga resurser för att begränsa och hantera smittspridningen och samtidigt göra det vi kan för att mota krisen för svenska företag och för de svenska jobben.

Liberalerna vill dock göra ännu mer. Längst ned på sidan finns exempel på ytterligare steg vi tycker nu måste komma på plats.

1. Krispaket till kommun och regioner

 • 3 miljarder extra till kommuner och regioner för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvården.
 • 20 miljarder i tillskott till kommuner och regioner i generella statsbidrag 2020 (det vill säga ytterligare 15 miljarder utöver redan tidigare aviserade 5 miljarder). 12,5 av dessa 20 miljarder är permanenta anslagsökningar.
 • Mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden. Stora delar av prestationskraven tas bort tillfälligt under 2020. Kraven på uppföljning och återrapportering av många andra riktade statsbidrag kommer också att lättas för att minska administrationen för kommuner och regioner.

2. Fler ska kunna stanna hemma vid sjukdom – stoppa smittspridningen

 • Slopad karensdag. Karensavdraget slopas tillfälligt så att människor stannar hemma vid sjukdom. Karensdagarna har slopats även för egenföretagare oavsett tidigare självvald karenstid.
 • Kravet på läkarintyg för sjukpenning har slopats de första 14 dagarna – detta förenklar både för den som är sjuk och för sjukvården.
 • Slopat sjuklöneansvar. Staten tar tillfälligt, två månader, hela kostnaden för alla sjuklöner. Detta underlättar för alla arbetsgivare.
 • Förslag är på väg för att personer i riskgrupper ska kunna stanna hemma från jobbet med ersättning.

3. Arbetet mot våld mot barn och kvinnor liksom HRV

 • 100 miljoner kronor i extra stöd till exempelvis kvinno- och tjejjourer och barnrättsorganisationer som i kristider upplever ett högre tryck i sin verksamhet.

4. Stöd till företag – minskade kostnader och enklare att låna pengar

 • Korttidspermittering för att minska lönekostnader. Korttidspermitteringen görs nu också generösare för att stötta företagen än mer i en svår situation.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter i fyra månader.
 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader.
 • Staten tar över sjuklöneansvar.
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare – ökad likviditet.
 • Anstånd med skatteinbetalningar – ökad likviditet för alla företag.10 Liberalerna välkomnar också att anståndsräntan nu sänks från drygt 6 procent till ca 3 procent.
 • Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit.
 • En företagsakut – en statlig kreditgaranti för lån till mindre och medelstora företag.

5. För den som riskerar arbetslöshet

 • Korttidspermittering – staten går in och står för en stor del av lönekostnaden så att människor får ha kvar jobbet istället för att sägas upp. Korttidspermitteringen görs nu än mer generöst och kommer att möjliggöra arbetstidsförkortningar ned till 80 procent.
 • Fler ska få möjlighet att få a-kassa.Tillfälliga regellättnader t.ex. förkortat medlemsvillkor, lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor, höjt grundbelopp, höjd inkomstrelaterad ersättning, möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag.
 • Extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb, grönajobb, sommarjobb m.m.
 • Utökade resurser till Arbetsförmedlingen (330 miljoner kronor 2020).

6. Satsningar inom utbildningssektorn

 • Slopat fribelopp under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården – Rätt till studiemedel under 2020 oberoende av vilken inkomst man haft tidigare under året.
 • Fler ska kunna läsa sommarkurser på universitet och högskola – 6000 fler sommarkursplatser.
 • Basårssatsning för att öppna fler vägar till högskolan.
 • Högskolan förstärks med sammantaget 2 600 permanenta platser.
 • Fler ska kunna ställa om till läraryrket.
 • Regionalt yrkesvux – fler platser. Kravet på kommunerna att medfinansieras tas bort 2020.
 • Yrkeshögskolan – fler platser och studiestöd tillförs för 5 000 fler platser.
 • Folkhögskolan – fler ges en annan och andra chans inom folkhögskolan.

7. Stöd till vissa branscher

 • Media. Förstärkning av mediestödet 200 miljoner kronor permanent. Förslag finns om ändrade reklamregler för tv-sändningar.
 • Kultur och idrott får vardera 500 miljoner kronor till följd a inställda evenemang.
 • Flygbranschen – en statlig kreditgaranti för flygföretag om sammantaget högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS.

Fler liberala förslag för att rädda jobb och företag

 • Som i Norge och Danmark vill vi kunna stödja företag som har det extremt tufft just nu – som över en natt tappat en stor del av sin omsättning. Det bör därför införas ett stöd till företag som drabbas av stora omsättningstapp. Detta skulle exempelvis kunna vara ett direkt stöd som betalas ut som en viss och med större tapp växande andel av förväntat tapp i årsomsättning. Ett alternativt system skulle kunna vara att staten går in och betalar för vissa fasta kostnader för företag som upplever stora omsättningsfall.
 • Företagsakuten bör kunna omfatta fler företag – även större företag. Kan handla om större möjligheter till statligt garanterade lån genom höjda beloppsgränser och ett större utställt garantibelopp i företagsakuten.

Mer information om innehållet i vårändringsbudgeten hittar du på regeringen.se.

Liberalerna i Vaxholm