Idag tisdagen den 12:e maj presenterade Liberalerna tillsammans med med regeringen och C nya åtgärder med anledning av Coronakrisen. Bland annat omfattar åtgärdspaketet stöd för tillsvidareanställningar och kompetensutveckling inom omsorgen, mer pengar till platser på yrkesvux och folkhögskolor.

Nedan framgår mer i detalj vilka åtgärder som initieras idag och vilka åtgärder som vidtagits tidigare för att mildra effekterna av krisen.