Nu är den mörka årstiden här – igen. Och med den alla obehagliga trafikincidenter vid Engarn. Att Engarn är en farlig trafikplats, det säger sig självt: Ett T-kors med farlig vänstersväng. SL-bussar som måste göra U-svängar. Infartsparkeringar som tvingar oskyddade gångtrafikanter att korsa vägen. Inga övergångsställen. Inga trafikljus. Otillräcklig belysning. Stressade bilister i båda riktningarna. Att kalla Engarns trafikplats för dödens väntrum är inga överord.

Engarns vägskäl 2017

Tidigare säsongs tragiska trafikolycka bär syn för sägen: En becksvart sen eftermiddag, nästan kväll. En mörkt klädd trafikant som springer över vägen, en buss som gör en U-sväng. Gångtrafikanten hamnar under bussen, överkörd av vänster framhjul. Personskadorna blev svåra. En tragisk och onödig händelse som kanske hade kunnat sluta annorlunda om trafikplatsen hade varit bättre belyst. Och det så kallade ”mörkertalet” är stort, det händer incidenter varje dag vid Engarn. Vi Liberaler i Vaxholm fortsätter att driva frågan om bättre belysning vid Engarn, och tar regelbundet upp problemet med både kommunen och Trafikverket.

Engarn en sen eftermiddag i oktober. Hur många oskyddade trafikanter finns det i bilden?

Men den stora ombyggnaden av vägskälet, som Trafikverket ansvarar för, är klar tidigast 2018 (troligen senare) och tills dess måste många oskyddade gångtrafikanter med livet som insats korsa Resarövägen vid Engarn. Så Vaxholmare, intill dess vi ser en reell förbättring av trafiksituationen vid Engarn ber vi att också Du söker göra skillnad: Berätta för Trafikverket och kommunen vad Du tycker i frågan.

Engarn 2025 (?)

Och inte minst – Använd reflexer!
Låt oss slippa ännu en tragisk trafikvinter.