Till skillnad från regeringen vill Liberalerna att det ska löna sig för den som utbildar sig och tar ansvar på jobbet. Det tjänar alla på.

Hela Sverige blir bättre när människor utbildar sig, växer och utvecklas. Den person som utbildar sig till viktiga yrken som ämneslärare, barnmorska eller förskolechef får idag mindre pengar under sitt yrkesliv än den som väljer att inte plugga vidare. Detta är exempel på kvinnodominerade yrkesgrupper med långa akademiska utbildningar. Det är inte ok.

Det måste löna sig att utbilda sig, inte bara om man väljer att utbilda sig till manligt dominerade yrken som exempelvis civilingenjör. För oss liberaler är det viktigt att kvinnodominerade yrkesgrupper med längre akademiska utbildningar slipper statlig skatt.

Idag är det svårt att rekrytera till kvinnodominerade yrken med lång akademisk utbildning såsom lärare, sjuksköterska eller barnmorska. Om det inte lönar sig att utbilda sig till dessa och många andra kvinnodominerade yrken drabbas vår välfärd vilket vi ser tydligt idag med bl.a. ”sjukhuskris”, platsbrist och ökade vårdköer.

Sverige har världens högsta marginalskatter – att höja skatterna är ett av få vallöften som regeringen dessvärre lyckats med. Liberalerna vill göra tvärtom och sänka skatterna för dem som jobbar och gör rätt för sig. Speciellt viktigt är att kvinnodominerade yrkesgrupper med längre akademiska utbildningar slipper statlig skatt, då exempelvis lärare, sjuksköterskor och barnmorskor idag är bristyrken.

Förståelsen kring att det saknas utbildad personal i många för välfärden viktiga yrken har ökat. Fler är överens om att det behövs exempelvis fler barnmorskor, ämneslärare och psykologer. Att sänka skatten tydliggör att det skall löna sig att utbilda sig och ökar attraktiviteten för dessa viktiga yrkesgrupper.

I detalj innebär Liberalernas förslag att brytpunkten för statlig skatt höjs från ca 36 600 kr till 43 100 kr per månad till år 2018, och att antalet löntagare som nästa år betalar statlig skatt blir 400 000 färre än med regeringens förslag. Andelen som får betala mer än hälften av den sist intjänade hundralappen minskar från 23 till 15%.

Regeringen vill att ca 60% av alla barnmorskor skall betala statlig skatt nästa år. Med Liberalernas förslag betalar bara ca 25% statlig skatt.

Regeringen vill att ca 65% av alla psykologer skall betala statlig skatt nästa år. Med Liberalernas förslag betalar bara ca 25% statlig skatt.

Regeringen vill att ca 75% av alla förskolechefer skall betala statlig skatt nästa år. Med Liberalernas förslag betalar bara ca 45% statlig skatt.

Förslaget beräknas kosta ca 12,7 miljarder år 2018. I ett Sverige där fler jobbar minskar behovet av att ”förmedla” arbeten. Effekten av arbetsförmedlingens budget om dryga 70 Mrd/år är inte uppenbar…och borde vara betydligt mer än enbart anställning för ca 14 000 tjänstemän…

Liberalerna tar ansvar för att utbildning och arbete skall löna sig!

Tag ställning du också – bli medlem i Liberalerna idag! https://www.liberalerna.se/bli-medlem/