Om Michael

Förtroendeuppdrag

 • Gruppledare i kommunfullmäktige.
 • Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt dess utskott.
 • Ledamot i Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens planeringsutskott, Krisledningsnämnden, Intagningsdelegationen och Kommunstyrelsens näringslivsberedning

 

Detta är Michael

Bor

Ramsö

Vem är du?

Jag och Monica bosatte oss i Vaxholm 1986 i ett gammalt hus från 1916. Två barn har vuxit upp med oss och gått i skolor här i Vaxholm.

Jag är född 1959 och är egen företagare, här i kommunen, inom reklam och marknadsföring. Utöver detta är jag engagerad och frivillig samhällsarbetare, bl a  som kontaktperson, god man mm.

När det är vackert väder kan du hitta mig på en brygga, i båten eller ute på Bogesundslandet. Vaxholm är fantastiskt!

Varför är du liberal?

Att ge alla människor förutsättningar att bo och leva sina egna liv på det sätt de själva vill är viktigt för mig. Fler av oss i Vaxholm måste beredas möjlighet att både leva, bo och arbeta här. Det är en miljönyckel för framtiden.

Mina tre viktigaste frågor för Vaxholm

 1. Varsam bebyggelseutveckling med fler bostäder i blandade upplåtelseformer.
  Både unga och gamla måste beredas möjligheter till boende här i Vaxholm. Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och Vaxholm ska också ta vår andel av tillväxten på ca 2%/år.
 2. Utbildning och skola.
  Bort med provisoriska skollokaler. Bygg ny skola och förskola på Rindö. Nya förskolor på Vaxö och Resarö. Utbyggnad av Vaxö och Resarö skolor och på sikt kanske ett högstadium även på Resarö.
  Ungdomar och utbildning skall ha högsta prioritet. Vi skall fortsätta arbetet med att tillhöra Sveriges bästa skolor för både för barn, pedagoger och personal.
 3. Mindre tid för pendlande.
  Vi spenderar mer tid på resande mellan bostad och skola/arbete än tiden för semester. Vår infrastruktur, arbetsplatstillfällen och kollektivtrafik är eftersatt och behöver förstärkas. På sikt måste vi trafikavlasta Rindö och Vaxö. Vi måste också värna och kanske utöka våra arbetsplatsområden. Säkra och starka internetuppkopplingar behövs i hela kommunen. Mer och året runt kollektivtrafik på sjön kommer att minska belastningen på väg.