Se alla
Kontakta våra politiker

Kontakt

Vi vill gärna höra av dig

Inför höstens val får vi lokalpolitiker förfrågningar från kommundelarna om hur vi ser på just deras problem och vad vi har för lösningar till dessa i vårt valprogram. De flesta frågorna är välbekanta och finns faktiskt redan besvarade i det som kallas Översiktsplan 2040 för Vaxholms Kommun. En kommunal plan, som i mångt och mycket bygger på Liberalernas vision om kommunens utveckling. Planen finns tillgänglig på kommunens hemsida. https://www.vaxholm.se/bygga-bo–miljo/planarbete/oversiktsplan.

På Liberalernas hemsida kan man ta del av vårt yttrande över planen där vi ytterligare fördjupar vad vi vill åstadkomma i Vaxholmspolitiken: https://vaxholm.liberalerna.se/liberalernas-yttrande-infor-oversiktsplan-2040/

Finns frågor, som inte besvaras i nämnda dokument, tar vi gärna emot dem på vaxholm@liberalerna.se. Där tar vi också gärna emot förslag till åtgärder att förbättra vår redan väldigt fina kommun. Vi kan även bidra med att publicera en enkät, där innevånarna kan prioritera vilka förslag de helst vill se genomförda.

Liberalerna Vaxholm

vaxholm@liberalerna.se

Eller:
Michael Baumgarten
Egnahemsvägen 7
185 99 Vaxholm
0708-330564

michael@egenart.se

Fler liberaler i Stockholms län

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se