Carl-Magnus Broström, oftast förstår jag inte hur du och Waxholmspartiet resonerar. Jag håller med om att tillväxt i sig inte ska vara eller är varken en vinst- eller förlustaffär på längre sikt. Men vi och alla storstadskommuner måste erbjuda viss mängd nya bostäder, även om det är dyrt att bygga på öar. Det som då byggs får bäst förutsättningar i centrala lägen, med närhet till service, kommunikationer, anknytning till befintlig infrastruktur och på attraktiva platser.

Jag tycker dessutom att vi i genomförd tävling fått och antagit ett bra förslag till bebyggelse på Lägerhöjden. Viktigt är byggtakt, etapper och att begränsa störning under byggtid. Waxholmspartiets viktigaste argument är ju rädsla för skulder. Hur får du/ni då ihop det, att avstå från ca 200 milj i intäkter och lägga 100 milj på rustning av en skola som man valt att på ekonomiska grunder ersätta med en ny, kanske dessutom riskera skadestånd. Därmed bidrar ni ju till att dubbla låneskulden för kommunen!

Du talar om att ni vill amortera, är det genom skattehöjning eller…?🤔

Rolf Grönkvist