I dag presenterades PISA-undersökningen. Glädjande är att resultaten ökar för andra mätningen i rad. Det är eleverna, lärarna och rektorernas förtjänst att resultaten ökar, men förutsättningarna har förbättras efter Liberalernas kunskapsreformer.

 

Det är glädjande för Sverige och svensk skola att resultaten ökar. Ett hårt arbete tillsammans med liberala kunskapsreformer har lagt grunden för att Sverige återigen ska ha en skola i världsklass. Lärarna och eleverna gör jobbet, men det är politiken som skapar förutsättningarna. Resultatutvecklingen visar hur liberala kunskapsreformer har möjliggjort en fantastisk insats av Sveriges lärare och elever.

Eleverna i årets PISA-mätning gick i årskurs 1 år 2010 och har tagit del av en majoritet av de kunskapsreformer Liberalerna genomfört. Eleverna har fått betyg från årskurs 6 med nytt betygssystem, nya kurs- och läroplaner, ny skollag, skriftliga omdömen, fler nationella prov, kompetensutvecklingsinsatser för lärare, lärarlegitimation och mycket mer. Genomtänkta kunskapsreformer med stöd i forskningen som ger effekt. PISA 2018 visar att liberala kunskapsreformer fungerar.

Liberalerna tog även fram en ny lärarutbildning och har ökat undervisningstiden i matematik, men dessa reformer har inte haft effekt för de elever som skrev PISA-testet. Det betyder med andra ord att vi sannolikt kan se fram emot ännu högre resultat framöver – förutsatt att liberala kunskapsreformer fortsatt får styra skolans utveckling.

Men det är oroande att elever med utrikes bakgrund halkar efter. Skolan måste ge alla elever rätt förutsättningar för framtiden. PISA visar att i de skolor som har stört behov så finns färre behöriga lärare och större ordningsproblem. Satsningar för att ge nyanlända mer tid, lägga fokus på svenska språket, stärka skolor i utsatta områden och fortsätta prioritera ordning och reda. Dessutom behöver skolan förstatligas för att öka likvärdighet mellan skolor och kommuner i Sverige.