Stadsbibliotekets framtid är en högprioriterad och intressant fråga där vi naturligtvis röstar för ett nytt, modernt och tillgängligt / handikappanpassat bibliotek på Söderhamnsplan som skulle lyfta hela stadskärnan i Vaxholm. Där kan man vänta på buss / båt eller bara läsa / jobba / låna böcker.

Biblioteket har en mycket viktig roll för folkbildning, jämlikhet och yttrandefrihet.

På den här sociala mötesplatsen skulle man kunna låna böcker, läsa hela världens tidningar och tidskrifter, printa ut 3D-produkter, låna digitala hjälpmedel, delta i författaraftnar, isolera sig eller delta i gemenskap, o.s.v. Ett mycket populärt offentligt vardagsrum helt enkelt.

Vårt nuvarande bibliotek och även det vackra K-märkta Rådhuset med eventuell ombyggnation är tyvärr inte ändamålsenliga, tillräckligt stora och adekvata för ett modernt bibliotek.

Vi måste öka Vaxholms attraktionskraft ytterligare året om och visa hur en levande småstad kan se ut. Turisterna hittar inte alltid till nuvarande Turistbyrån och just därför ska den ligga centralt i hamnen.

Ett modernt bibliotek ska bl.a. kunna:

  • vara en levande mötesplats för alla, ett hus för läsning, avkoppling och tystnad
  • kunna ta emot skolklasser
  • arrangera författaraftnar / bokcirklar
  • erbjuda arbetsplatser för alla som vill arbeta ostört
  • hjälpa till att boka lokaler, ordna möten ensam eller i grupp
  • öka medborgarnas kunskap om digitala samhällstjänster
  • arrangera rim- och sagostunder för barn, ”bokvärld” för små barn
  • erbjuda ett stort urval böcker – klassiker och aktuella (så att vi inte behöver köpa alla böcker vi vill läsa – hållbar miljösyn)
  • tillhandahålla musiktjänster, speltjänster, virtuella och retrospel
  • vara en ”stadsverkstad”: skapa nytt/återbruka material, laserskärare, vinylskärare, 3D-skrivare, symaskiner o.s.v.

Naturligtvis ska vi kunna finansiera både bibliotek / turistbyrå och vårt vackra Rådhus, som passar utmärkt för exempelvis konstgalleri, målarkurser, utställningslokal, uthyrning av lokaler, museum för Vaxholms intressanta historia och försäljningsplats för alla våra fina Vaxholmsprodukter.

Vaxholm, den 5:e mars 2021

Caisa Holm (L)
Vaxholmsliberalerna

PS 1. Ett särskilt tack till Nikolai Fabricius för de två bilderna ovan samt exteriörbilden i sidhuvudet. DS 1.
PS 2. Interiörbilderna nedan är hämtade ur förvaltningens presentation av biblioteksärendet. DS 2.