(Eller: 17 års perspektiv på stadsbyggnation i Vaxholm)

Det blir ofta upprörda diskussioner när något nytt skall byggas i vår lilla stad. Vaxholm är en stad som utvecklats på ett oplanerat sätt under århundraden med inflytande från olika perioder. Charmen med Vaxholm är just blandningen av tidsåldrar, hustyper och verksamheter. Staden innehåller bostadsformer för många smakriktningar i stora och små hus, ibland vackert och ibland fult. Sydöstra centrala delen av Vaxön har med tiden blivit en stadsmiljö, där dock de flesta gamla byggnader pga. av kvalitet och ålder sedan länge försvunnit. Västerhamnen har egentligen bara Shell kvar som verksamhet i ett tidigare brädgårdsområde. Det finns öar av gammal bebyggelse på några håll, där även nya hus har fogats in på ett bra sätt. Vaxholm är primärt till för oss som valt att bo och betala skatt i kommunen. Det är trevligt när besökare uppskattar vår stad och i lagom utsträckning bidrar till att upprätthålla service och liv i staden.

Vaxholms stadsmiljö har länge förfulats av tomma hål på alltför många ställen. Den gamla provisoriska färghandelsbaracken revs äntligen efter tjugutal år, men där har det alltför länge förblivit en rivningstomt. Många har drivit linjen att här borde vara ett torg i skuggan av Domus. Fina torg är planerade så att ombonade rum med genomtänkta solvinklar medvetet skapas och färghandelstomten kan aldrig få en riktig torgkänsla. Dessutom har vi vårt Rådhustorg att samla aktiviteter till. Minns att nuvarande apotekshuset står på en tomt som under alltför många år också var en rivningstomt. Apotekshuset och återuppbyggnaden efter den stora Hamngatsbranden härom året är exempel på rimligt bra återbyggnation. Upprustningen av Söderhamnsplan med utbyggnaden av postens veranda, butik, restaurang och träd gick relativt smärtfritt trots en hel del protester och väl även namninsamlingar. Minns hur mycket tomma hål, synliga bergssidor, garagenedfart och högt sittande fönster, som tidigare omgärdade den nu så fina torgbildningen. De nu aktuella planerna för byggande av tomten mellan rådhuset och Domus kommer på ett fint sätt äntligen att foga samman stadsmiljön utmed Hamngatan. Huset mitt emot Domus måste äntligen vara på plats till sommaren, jag orkar inte se detta tomma hål längre!

I Västerhamnen har man äntligen börjat bygget på den tomma tomten ner mot färjan. Detta kommer att avsluta stadsmiljön på ett mera samlat sätt och ge större harmoni. Dessutom kommer ett antal människor få njuta av att bo centralt i Vaxholm och bidra till serviceunderlag. Diskussionerna om detta bygge har pågått så länge jag kan komma ihåg, utan att någon vågat fatta beslut. Hotellet har efter fem års försening fått tillåtelse att färdigställa kompletterade hotellrum under små takkupor på vinden, ett projekt som fanns redan i de ursprungliga ritningarna för hotellbygget. Protester gjorde att detta bygge stoppades av någon politiker som skrämdes av dåvarande namninsamlingar. Under senare år har vi dessutom underhållits av protestskrivningar mot ett antal villabyggen främst utmed Ekuddsgatorna, men tidigare även hyreshusbygge och vissa grupphus, vilka samtliga numera är färdigställda och utgör bidrag till den charmiga och omväxlande bebyggelsetraditionen i Vaxholm. Man blir lite trött på alla namnlistor som påstår att ”alla vaxholmare är emot”, när sanningen kanske är den motsatta.

Nu gäller frågan ”höghuset” vid systemet och granne till Shell i Vaxholms mest centrala läge. Planen för den aktuella bebyggelsen togs fram för ett tiotal år sedan i samband med rustning av arbetslokaler, restauranger, butiker, garage och bostadshus där systemet är inrymt. Då kom en tillfällig fastighetskris och stoppade planerna, men stadsplanen fastställdes. Jag ser detta som en fantastisk möjlighet att skapa fint boende för rätt många människor centralt i Vaxholm. Att bygga småhus i denna relativt bullriga miljö eller låta marken förbli dåligt utnyttjad så här centralt ser jag som oförsvarligt. Att kommunen skulle köpa tillbaka mark och byggrätt för flera miljoner är felsatsning, när vi behöver pengarna i skolan. Tänk att ett antal familjer eller gamla människor kan beredas möjlighet att få bo här i stadsmiljö vid vattnet och nära tillgång till butiker, restauranger och annan service. Här kan vi koppla på en befintlig infrastruktur i stället för att bygga mera på perifera ställen. Här kan vi tillsammans med de övriga nu aktuella byggena i centrala Vaxholm komplettera underlaget för service, vilket är bra för att kunna bibehålla servicenivå för oss andra boende även under vintern. Om ett antal år ”mognar” säkert Shell-tomten så att det blir möjligt att färdigställa bebyggelsen utmed hela kajen.

Den s.k. ”Shelltomten”. Källa: Vaxholms stad, 2016-12-16

Den planerade byggnaden tycker jag håller de mått som behövs nere utmed kajen för att skapa stadskänsla mot vattnet och balansera hotellet, som ju är högre. Balkonger, vinklar och torn gör byggnaden intressant, även om jag minns att det ursprungligen ritade huset var mer vaxholmskt i mitt tycke. Ett nytt hus är ett nytt hus och skall inte byggas som om det vore gammalt, mer än möjligen när man ersatte de nedbrunna husen på Hamngatan. Gör smärre modifieringar och sätt igång och bygg! Många av oss vaxholmare vill att staden fortsätter att utvecklas med nya årsringar i första hand för oss som bor och arbetar här! Turister som vill gå och titta på äldre småskalig bebyggelse har chans till det på andra ställen i staden.

December 2000/Rolf Grönkvist